મંગળવાર, 3 એપ્રિલ, 2012

            નમસ્કાર મિત્રો, આજે બ્રમાંડ નો પાઠ પ્રાથમિક શાળામાં ભણાવવો ખુબ મુસ્કેલ થાય ગયું છે. કારણ કે તે પાઠને વ્યવસ્થિત સમજાવવા રાતે ખુલ્લા આકાશ માં નીરીક્ષ્સ્ન કરાવવું પડે પણ તેણે માટે આપણી પાસે રાત્રીનો સમય નો અભાવ હોય આપને રાત્રે આકાશ દર્શન કરાવી શકતા નથી, તો શું કરવું આ પાઠ ને સરળતાથી સમજાવવા માટે. અરેરેરેરેરે..... ચિંતા ન કરો આ રહ્યો તેનો રસ્તો. બસ નીચે આપેલી લીંક પરથી તે સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરીલો અને તેણે કોમ્પ્યુટર માં ઇન્સ્તાલ કરી ડો અને જુવો આખું આકાશ ૨૨૦૦૦૦૦૦૦ તારાઓ સાથે. તો રાહ સેની જુવો છો લીંક પર જાવ અને ડાઉનલોડ કરો                                                                              મ ફ ત !!!!!!!!!!!!!!
            આકાશ દર્શન કરવતો સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.
                                             (સાઈજ:- 55.00 mb )

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો