મંગળવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2012

કોમ્પુટર પર ગુજરાતી લખો સરળ રીતે!!!!!!

ગુજરાતી લખ્વ કેવી રીતે??? અને કેટલીક ઉપયોગી સાઈટસ

આપડે ગુજરાત મા રહિયે છીયે અને ગુજરાતી છીયે તો ગુજરાતી કેમ ના લખી શકિયે???આપડે પન ગુજરાતી મા લખી-વાચીયે અને શીખિયે ગુજરાતી....


અને હા ગુજરાતિ લખવા માટે કે બોલવા માટે ક્યારેય પન શરમ અનુભવવી નહિ....


...હજુ અમુક લોકો એવા છે ફેસબુક પર કે જેવોને ગુજરાતી મા કેમ ...લખવુ તે આવદતુ નથી .. તેનુ સમાધાન છે મારી પાસે.....હુ અહિ વિસ્તાર થી સમજાવિશ કે ગુજરાતી મા કેમ લખવુ..


(૧) ગુજરાતી લખવા માતે ની લિન્ક સે...
આ લિન્ક થી તમે english મા ટાય્પ કરો છો તેવિ જ રિતે આ લિન્ક એડરસ બાર મા જઈ ઓપન કરિ ટાય્પ કરો... ગુજરાતી આપમેળે લખાતુ જાશે..તમારે ખાલી englishમા જેમ ટાય્પ કરો સો તેમ જ કરવાનુ સે...સાવ સહેલુ સે..


(૨) PramukhIME :::::
Size: 522 KB
site address:::: http://www.vishalon.net/Download.aspx

આ સોફતવેર ti તમે ૧૫ ભાષા મા ટાય્પિન્ગ કરિ શકસો...અને ટાય્પિન્ગ પન ...(૧) મા સમજાવિયુ એમ જ કરવાનુ સે એનિ આપ્મેળે ગુજરાતી મા થઈ જાસે....
નોન્ધઃઃ આ સોફતવેર માતે જ્યારે તમે લેપતોપ કે કોમ્પ્યુતર ચાલુ કરો ત્યારે taskbar મા જઈ ને ઓપેન કરિ ને language mode select કરવાના રહેસે....

(૩)
http://translate.google.com/ અથવા


અને બિજા સારા સમાચાર એ કે હવે ગુગલ મા પન તમે ગુજરાતી ટાય્પિન્ગ કરિ શકો છો...જે ઉપર સમ્જાવિયુ એમ જ સે.....


(૪) કા "gujaraati type pad" કરિને ગુગલ મા સર્ચ કર્સો તો ઢગલો થય જાસે એવી સાઈટસ નો કે જેમના દ્વારા ગુજરાતી ટાયપિન્ગ કરિ શકો...

http://www.quillpad.in/editor.html


( ૫ ) અને જો તમે બ્રોઉંસર Google તરીકે Crome નો ઉપયોગ કરતા હો તો આ Extension ઉપયોગી રેહશે..
https://chrome.google.com/webstore/detail/bjbkilkfapaaanbgakddollkdbannemg

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો