મંગળવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2012

ફેસબુક તરફથી ગ્રુપનાં અનઈચ્છનીય email ને અટકાવવા માટેનાં steps ....

Facebook પર કોઇ પણ Group join કર્યા બાદ તેમાં અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા મુકાતી post કે comments નાં આવતા અનઈચ્છનીય email ને અટકાવવા માટેનાં step ....

સામાન્ય રીતે અવું બનતું હોય છે કે Facebook પર આપણે જ્યારે કોઇ Group Join કરીએ ત્યારે તેમાં અલગ-અલગ લોકો જે કાંઈ Post કે Comment, update કરે ત્યારે એ post કે comment ની જાણ આપણા email id પર કરવામાં આવે છે. જે એક facility છે. પરંતું ક્યારેક અવું બની જતું હોય છે કે એ email આપણ ને આપણા કામમાં ખલેલ પહોચાડે છે અને inbox માં જ્ગ્યા રોકે છે અથવા આવા mail ને લીધે આપણા અગત્યનાં mail શોધવામા તકલીફ પડતી હોય છે. આ સગવડ એ એક અગવડ બની જાય છે અને જેનાં લીધે અમુક લોકો કોઇ પણ group મા join થવાનું ટાળતા હોય છે. પરંતુ મિત્રો અવુ કરવાં ની જરૂર નથી માત્ર નીચે આપેલા step પ્રમાણે settings save કરીને તમે કોઈ પણ group નાં member પણ બની રહેશો અને જે - તે group નાં અનઈચ્છનીય mail થી પણ બચી શકશો.

STEP
---> Facebook પર તમે જે group નાં mail આવતાં અટકાવવા ઈચ્છો છો એ group પર click કરો.
---> ત્યાર બાદ જમણી બાજુ પર Edit settings પર click કરો( એટલે એક dilog box open થશે.)
---> તેમાં Email notification to પર tick કરેલું હશે. તેમાં તમારે એ tick mark દૂર કરવું(Uncheck કરવું નીચે આપેલી image પ્રમાણે)
---> ત્યારબાદ Save પર click કરવું

આટલું કરશો એટલે જે-તે group નાં email ને આવતાં અટકાવી શકશો

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો